Sök på webbplatsen

29 juni, 2017

Frigivningsutredningen överlämnar sitt betänkande

Frigivningsutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:61 Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott till Justitiedepartementet.

Mer information28 juni, 2017

Översiktsplaneutredningen överlämnar sitt delbetänkande

Översiktsplaneutredningen överlämnar idag sitt delbetänkande SOU 2017:64 Detaljplanekravet till Näringsdepartementet.

Mer information28 juni, 2017

Miljötillsynsutredningen överlämnar sitt betänkande

Miljötillsynsutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet till Miljö- och energidepartementet.

Mer information21 juni, 2017

Kärnavfallsrådet överlämnar sitt yttrande

Kärnavfallsrådet överlämnar idag sitt yttrande SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program till Miljö- och energidepartemenet.

Mer information20 juni, 2017

Delbetänkande av Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor

Idag överlämnar Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor sitt Delbetänkande SOU 2017:59, Reglering av alkoglass m.fl. produkter till Sociladepartementet.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se