Sök på webbplatsen

20 juni, 2018

Utredningen Kommittén för modernare byggregler, N 2017:05, överlämnar delbetänkande

Utredningen Kommittén för modernare byggregler, N 2017:05, överlämnar sitt delbetänkande Resurseffektiv användning av byggmaterial, SOU 2018:51.

Mer information19 juni, 2018

Nya apoteksmarknadsutredningen, S 2015:06, överlämnar slutbetänkande

Nya apoteksmarknadsutredningen, S 2015:06, överlämnar slutbetänkandet Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m., SOU 2018:53.

Mer information19 juni, 2018

2017 års räddningstjänstutredning, Ju 2017:05, överlämnar betänkande

2017 års räddningstjänstutredning, Ju 2017:05, överlämnar sitt betänkande En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54.

Mer information19 juni, 2018

Parlamentariska public service-kommittén, Ku 2016:06, överlämnar slutbetänkande

Parlamentariska public service-kommittén, Ku 2016:06, överlämnar sitt slutbetänkande Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar, SOU 2018:50.

Mer information15 juni, 2018

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar, UD 2018:01, överlämnar delbetänkande

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar, UD 2018:01, överlämnar sitt delbetänkande Bättre kommunikation för fler investeringar, SOU 2018:56.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer