Sök på webbplatsen

20 februari, 2018

Kärnavfallsrådet, M 1992:A, överlämnar rapport

Kärnavfallsrådet, M 1992:A, överlämnar rapporten Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet, SOU 2018:8.

Mer information15 februari, 2018

Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång, Ju 2017:01, överlämnar betänkande

Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång, Ju 2017:01, överlämnar betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott, SOU 2018:6.

Mer information6 februari, 2018

Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet S 2016:09 överlämnar betänkande

Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet, S 2016:09, överlämnar sitt betänkande Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet, SOU 2018:5.

Mer information31 januari, 2018

Utredningen om ökad internatinalisering av universitet och högskolor, U 2017:02, överlämnar delbetänkande

Utredningen om ökad internatinalisering av universitet och högskolor, U 2017:02, överlämnar sitt delbetänkande En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3.

Mer information29 januari, 2018

Utredningen om reglering av biobanker, S 2016:04, överlämnar slutbetänkande

Utredningen om reglering av biobanker, S 2016:04, överlämnar sitt slutbetänkande Framtidens biobanker, SOU 2018:4.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer