Sök på webbplatsen

21 juni, 2017

Kärnavfallsrådet överlämnar sitt yttrande

Kärnavfallsrådet överlämnar idag sitt yttrande SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program till Miljö- och energidepartemenet.

Mer information20 juni, 2017

Delbetänkande av Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor

Idag överlämnar Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor sitt Delbetänkande SOU 2017:59, Reglering av alkoglass m.fl. produkter till Sociladepartementet.

Mer information20 juni, 2017

PNR-utredningen överlämnar sitt betänkande

PNR-utredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:57 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen till Justitiedepartemetet.

Mer information16 juni, 2017

Utredning föreslår en ny kamerabevakningslag

Idag tar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot betänkandet SOU 2017:55 En ny kamerabevakningslag. Utredningen lämnar förslag på en ny lag som är anpassad till kommande EU-lagstiftning. Den nya lagen ökar möjligheterna till kamerabevakning och stärker skyddet för den personliga integriteten.

Mer information15 juni, 2017

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Den särskilde utredaren Lennart Rohdin har fått i uppdrag att analysera den finlandssvenska gruppens ställning i Sverige samt överväga om den ska erkännas som nationell minoritet. Uppdraget är därmed förlängt till den 15 november 2017.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se