Sök på webbplatsen

12 juni, 2019

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk överlämnar promemoria

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA), U 2018:06, överlämnar idag sin promemoria På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk till regeringen.

Mer information12 juni, 2019

Morgan Johansson tar emot utredning om skydd för barn som bevittnar våld

Idag den 12 juni överlämnar den särskilda utredaren Linn Pantzar betänkandet SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Mer information10 juni, 2019

Nätkoncessionsutredningens överlämnar betänkande

Anders Ygeman har den 10 juni 2019 tagit emot Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät från utredaren, generaldirektör Elisabet Falemo. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att lämna förslag som moderniserar elnätsregelverket, utan att resurseffektivitet, nätstabilitet och miljöskydd påverkas negativt.

Mer information5 juni, 2019

Ny lag föreslås stärka säkerheten vid komplementär och alternativ vård

Det finns idag ett förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla tre allvarliga sjukdomar: cancer, epilepsi och diabetes. Regeringens särskilde utredare Kjell Asplund föreslår nu att det av säkerhetsskäl införs ett generellt förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarlig sjukdom. Förslaget omfattar inte bara allvarliga kroppsliga utan även allvarliga psykiska sjukdomar.

Mer information5 juni, 2019

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård överlämnar betänaknde

Idag den 5 juni tar socialminister Lena Hallengren emot utredare Anna Nergårdhs tredje delbetänkande SOU 2019:29 God och nära vård Vård i samverkan.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer