Sök på webbplatsen

15 januari, 2019

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare överlämnar betänkande

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare överlämnar i dag sitt betänkande Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) till regeringen.

Mer information15 januari, 2019

Utredare föreslår skärpt lag mot organhandel

Donationsutredningen har i dag överlämnat delbetänkandet Santiagokonventionen mot organhandel till socialminister Annika Strandhäll. Utredaren Sten Heckscher föreslår att Sverige ska tillträda Europarådskonventionen mot handel med mänskliga organ, Santiagokonventionen. Det kräver vissa lagändringar.

Mer information11 januari, 2019

Tydligare ansvar och regler för läkemedel

I syfte att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård har nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel setts över. Den särskilde utredaren Toivo Heinsoo har nu överlämnat sitt slutbetänkande till socialminister Annika Strandhäll.

Mer information10 januari, 2019

Utredare presenterar LSS-utredningen

Den särskilda utredaren Gunilla Malmborg lämnar idag, torsdagen den 10 januari, över Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen.

Mer information20 december, 2018

Verkställbarhet av beslut om lov

Översiktsplaneutredningen har idag överlämnat sitt delbetänkande SOU 2018:86 Verkställbarhet av beslut om lov till Regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer