Sök på webbplatsen

1 november, 2018

Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso och sjukvårdsutbildningar överlämnar betänkande

Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso och sjukvårdsutbildningar överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:77 Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter till Socialdepartementet.

Mer information31 oktober, 2018

Analys- och utvärderingsutredningen överlämnar sitt betänkande

Analys- och utvärderingsutredningen överlämnar sitt betänkande SOU 2018:79 Analyser och utvärderingar för effektiv styrning till Finansdepartementet.

Mer information31 oktober, 2018

Internationaliseringsutredningen lämnar sina förslag om hur Sverige kan bli mer attraktivt som studiedestination och kunskapsnation

Mer heltäckande stipendier för avgiftsskyldiga studenter, en utvecklad utlandsnärvaro för svensk högre utbildning och forskning och en ökad internationell marknadsföring. Det är några av förslagen i slutbetänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU2018:78) som Utredningen om en ökad internationalisering av universitet och högskolor (Internationaliseringsutredningen) i dag lämnar över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Mer information12 oktober, 2018

Regeringen tar emot utredning om energieffektivisering

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har idag tagit emot utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, som föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, bli småskaliga elproducenter eller att lagra egenproducerad förnybar el.

Mer information1 oktober, 2018

Ardalan Shekarabi tar emot Kostnadsutjämningsutredningens slutbetänkande

Idag överlämnar Kostnadsutjämningsutredningen sitt slutbetänkande SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting  till civilminister Ardalan Shekarabi.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer