Sök på webbplatsen

23 maj, 2017

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade överlämnar betänkande

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade överlämnar idag sitt betäankande SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd till Justitiedepartemetet.

Mer information16 maj, 2017

Utredningen om regleringen av biobanker överlämnar betänkande

Utredningen om regleringen av biobanker överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:40 För dig och för alla till Socialdepartementet.

Mer information13 maj, 2017

Regeringen positiv till myndighet i Angered

Jämställdhetsmyndigheten kommer att placeras i Angereds centrum. Det blev klart under fredagen när utredningen som ansvarar för inrättandet av myndigheten skrev på hyresavtalet.

Mer information12 maj, 2017

Dataskyddsutredningen överlämnar sitt betänkande

Dataskyddsutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:39 Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till Justitiedepartemetet.

Mer information9 maj, 2017

Ardalan Shekarabi tar emot Välfärdsutredningens slutbetänkande

Idag överlämnar Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning till civilminister. Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu presenterar utredningens förslag vid en pressträff klockan 12.00 i Rosenbad

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se