Sök på webbplatsen

30 mars, 2017

Ardalan Shekarabi tar emot Spellicensutredningen

Fredagen den 31 mars överlämnar regeringens särskilde utredare Håkan Hallstedt spellicensutredningen till civilminister Ardalan Shekarabi. I samband med detta hålls en pressträff med Håkan Hallstedt, Ardalan Shekarabi och kulturutskottets ordförande Olof Lavesson (m).

Mer information30 mars, 2017

Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet överlämnar betänkande

Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:27  Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet till Finansdepartemetet.

Mer information28 mars, 2017

Två utredningar med fokus på arbetsmiljö överlämnas till Ylva Johansson

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. I samband med den arbetsmiljöstrategi som regeringen presenterade förra året tillsattes två utredningar. I dag överlämnade utredningarna sina betänkanden till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Mer information23 mars, 2017

Den rättsliga regleringen av försvarssamarbetet med Finland ska utredas

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 att tillsätta en utredning om den rättsliga regleringen av försvarssamarbetet med Finland. Utredningen aviserades i den av riksdagen beslutade Försvarspolitiska inriktningspropositionen Sveriges försvar 2016-2020.

Mer information22 mars, 2017

Utredningen Cirkulär ekonomi överlämnar sitt betänkande till miljöministern

Idag överlämnar utredningen Cirkulär ekonomi sitt betänkande till miljöminister Karolina Skog. Cirkulär ekonomi handlar om att skapa förutsättningar för människor och organisationer att hyra, låna, dela, sälja vidare och reparera. Detta ger en längre livslängd på material och produkter och minskar samtidigt mängden avfall och uttaget av råvaror.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se