Sök på webbplatsen

22 november, 2017

Utredningen om EU-bodelning, Ju 2016:19, överlämnar betänkande

Utredningen om EU-bodelning, Ju 2016:19, överlämnar sitt betänkande Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer, SOU 2017:90.

Mer information16 november, 2017

Utredningen om hemlig dataavläsning överlämnar betänkande

Utredningen om hemlig dataavläsning, Ju 2016:12, kommer idag att överlämna sitt betänkande SOU 2017:89 Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig till Justitieminister Morgan Johansson.

Mer information15 november, 2017

Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, U 2016:07, överlämnar sitt betänkande Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering, SOU 2017:91.

Mer information10 november, 2017

Utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel, S 2016:07, överlämnar betänkande

Utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel, S 2016:07, överlämnar betänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt, SOU 2017:87.

Mer information8 november, 2017

Domarrekryteringsutredningen, Ju 2016:20, överlämnar betänkande

Domarrekryteringsutredningen, Ju 2016:20, överlämnar sitt betänkande Rekrytering av framtidens domare, SOU 2017:85.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se