Sök på webbplatsen

18 september, 2017

Utredningen Bostadsbyggande på statens fastigheter, N 2017:03, överlämnar betänkande

Utredningen Bostadsbyggande på statens fastigheter, N 2017:03, överlämnar i dag sitt betänkande Bostäder på statens mark – en möjlighet? (SOU 2017:71).

Mer information



12 september, 2017

2016 års marknadskontrollutredning överlämnar betänkandet

2016 års marknadskontrollutredning (UD 2016:01) överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter till Utrikesdepartemenet.

Mer information



5 september, 2017

Utredningen om vissa straffprocessuella frågor, Ju 2016:16, överlämnar betänkande

Utredningen om vissa straffprocessuella frågor, Ju 2016:16, överlämnar i dag sitt betänkande Barnets rättigheter i ett strafffättsligt förfarande m.m. Genomförandet av EU:s barnsättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor (SOU 2017:68).

Mer information



29 augusti, 2017

Anpassning av dataskydd till EU:s nya förordning

Idag mottog Socialminister Annika Strandhäll Socialdataskyddsutredningens betänkande SOU 2017:66, Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning.

Mer information



29 augusti, 2017

Anpassning av dataskydd till EU:s nya förordning

Idag mottog Socialminister Annika Strandhäll Socialdataskyddsutredningens betänkande SOU 2017:66, Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning.

Mer information



Kontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se